Financial report 2022

WWOOF SVERIGE-
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2022
Nytt för år 2022 är att wwoofs kassör Malin Schreiber har skött bokföringen, istället för en
redovisningsbyrå. Detta för att spara pengar i föreningen.
Ekonomin 2022 har varit en förbättring till året innan, och resultatet ligger på ett plus, även om det
bara är ett litet plus på 859 kr. Detta beror delvis på att medlemsintäkterna var högre (300.000 kr
jämfört med 260.000 kr året innan), vi höjde medlemsavgifterna och växelkursen har varit gynnsam
med en stark euro, då nästan alla medlemsavgifter betalas i euro.
Kostnaderna har legat på 299.700 kr. De består av deltidslönen till vår koordinator Jandi 199.000
(45%) som är den största utgiften, avgiften till wwoofs plattform (57 000 kr), vi betalar moms på 25%
av medlemsavgifterna, redovisningstjänsten (10 000) och bankavgifter och paypal/stripe (17.000 )
och några mindre poster som försäkring och telefon utgör resten av kostnaderna.
Upprättat av kassör Malin Schreiber
230315

Episode 12 – Heidi Eijgel

Episode 12 – Heidi Eijgel

In this episode, Rodrigo meets Heidi Eijgel, a long term WWOOF Host in Canada. Heidi will tell us about how is to raise horses and receive WWOOFer in challenging weather conditions.

Episode 11 – Jan-Philipp Gutt

Episode 11 – Jan-Philipp Gutt

The guest in this Episode is Jan-Philipp. He is the coordinator of WWOOF-Germany and currently Chair Director of the Federation of WWOOF Organisations. At WWOOF he finds freedom and responsibility, motivation, time spent in friendship, adventure and worldwide...

WWOOF Diploma/Certificate

WWOOF Diploma/Certificate

We can provide you with a raw template with our logo so that you and your host(s) can make a certificate that prof that you have participated as a WWOOFer in Sweden.

Episode 10 – Bruno Paixão

Episode 10 – Bruno Paixão

Bruno have worked in a farm together with WWOOFers and since a few years himself is a WWOOF Host. As a long term host, he has some interesting tips for volunteers and hosts.

Episode 9 – Scarlett Penn

Episode 9 – Scarlett Penn

Scarlett Penn is our guest on the 9th Episode of the WWOOFCast. She has a deep knowledge about the WWOOF history and is the coordinator of WWOOF UK.