Financial report 2022

WWOOF SVERIGE-
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2022
Nytt för år 2022 är att wwoofs kassör Malin Schreiber har skött bokföringen, istället för en
redovisningsbyrå. Detta för att spara pengar i föreningen.
Ekonomin 2022 har varit en förbättring till året innan, och resultatet ligger på ett plus, även om det
bara är ett litet plus på 859 kr. Detta beror delvis på att medlemsintäkterna var högre (300.000 kr
jämfört med 260.000 kr året innan), vi höjde medlemsavgifterna och växelkursen har varit gynnsam
med en stark euro, då nästan alla medlemsavgifter betalas i euro.
Kostnaderna har legat på 299.700 kr. De består av deltidslönen till vår koordinator Jandi 199.000
(45%) som är den största utgiften, avgiften till wwoofs plattform (57 000 kr), vi betalar moms på 25%
av medlemsavgifterna, redovisningstjänsten (10 000) och bankavgifter och paypal/stripe (17.000 )
och några mindre poster som försäkring och telefon utgör resten av kostnaderna.
Upprättat av kassör Malin Schreiber
230315

Episode 9 – Scarlett Penn

Episode 9 – Scarlett Penn

Scarlett Penn is our guest on the 9th Episode of the WWOOFCast. She has a deep knowledge about the WWOOF history and is the coordinator of WWOOF UK.

Why Sweden?

Why Sweden?

Today I was asked by a woman who was curious about Sweden in particular and she asked a question that made me start this article.

First-time WWOOFer?

First-time WWOOFer?

How to find a suitable host? Sometimes when I say I work as a coordinator for this thing called WWOOF I get the question "Could you recommend a host for me?!" Of course, I can, but that would be my own preference. Then I try to switch perspectives and turn the...

Episode 8 – Christian Walter

Episode 8 – Christian Walter

Christian Walter is the guest of this episode. He was WWOOFing for almost 3 years in the same farm! An inspiring history on how WWOOF changed his life.

Episode 7 – Claudio Pozzi

Episode 7 – Claudio Pozzi

The guest of this episode is Claudio Pozzi from WWOOF Italia. Despite being the founder of WWOOF Italia, Claudio played a key role in the early development of the Federation of WWOOF Organisation. His long term involvement and his vision of the WWOOF movement are very...